Turistika

Motrogon

Táto Národná prírodná rezervácia sa nachádza v geomorfologickom celku Vihorlat. Zaberá prudké severné svahy vrchu Motrogon (1017,9 m.n.m). Vyhlásená bola v roku 1980. Má rozlohu 60,63 hektára.Vrch je dominantou územia. Na juhu veľmi strmý so skalami a kamenistým povrchom.

Je v katastrálnej časti Valaškovce, okres Sobrance (Humenné), vojenský obvod Remetské hámre. Väčšia časť pralesa je chránená v rámci 5. stupňa ochrany. Na jeho juhu už zasahuje do Prírodnej rezervácie Baba pod Vihorlatom. Nachádza sa tu aj jazierko Kotlík (1,03ha). Je v štátnom vlastníctve. Ak by sme mohli spomenúť to najkrajšie a najvzácnejšie určite by sme nevynechali skopóliu kránsku (Scopolia carniolica), ktorá je subendemitom východných Karpát a rastie v nižších porastoch. V tejto rezervácií nájdeme aj rašeliniská. Pôvodne jazierko Hybkaňa zarastalo dlhodobo vodným rastlinstvom a po jeho odumretí bolo základom na vznik slatinovej rašeliny. Množstvo rašeliny je v hrúbke v priemere 5,3 m a miestami maximálne 10,8 m. Rašelina zlepšuje fyzikálne vlastnosti pôdy a najmä pôd hlinitých a piesočnatých. Slatinová rašelina sa dá použiť aj bez neutralizácie Iné druhy rašelín sa zvyčajne musia neutralizovať mletým vápencom. Rašelinisko Hypkaňa o výmere 2,09 ha s pestrým výskytom vzácnych druhov rastlín je chránené. V jeho okolí rastú: Kľukva močiarna (Oxycoccus palastris), rosnička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), páperovník pošvatý (Eriophorum vaginatum).

 

Juhovýchodný okraj PNR značí červená trasa zo Sninského Kameňa (1006 m.n.m) do obce Remetské Hámre. Na opačnej strane vyznačenej červenej trasy je NPR Baba. Už spomínaný značený chodník stúpa údolím Hámorského potoka až do sedla, ktoré sa nachádza medzi Trestivou a Motrogonom ( 815m). Ďalej sa pokračuje traverzom masívu po hranici Národnej prírodnej rezervácie. Bežné biotopy tejto prírodnej rezervácie sú: javorovo-bukové lesy, bukové a jedľovo- bukové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy. Rastie tu aj javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň horský (fraxinus excelsior), brest horský (Ulmus grabla) a iné. Niektoré jedince javora horského majú v obvode kmeňa aj 0,5 m. Väčšia časť pralesa je chránená v rámci 5. stupňa ochrany a na juhu je to v rámci prírodnej rezervácie Baba pod Vihorlatom. Celé územie na Slovensku a Ukrajine je začlenené do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO. Z Michaloviec trvá cesta autom približnie 2 hodiny a 20 minút a z Humenného len hodinu a 49 minút cestou s označením 74. S dobrou a navigáciou či bežným GPS softvérom vo Vašom telefóne sa určite nestratíte a všetky trasy a cesty su riaddne značené.

 

Je to krásne miesto, ktoré Vás nabije pozitívnou energiou a odýchne si nielen Vaše telo ale aj duša. Nezabudnite si vziat aj fotoaparát. Neďaleko tejto známej a často navštevovanej Prírodnej rezervácie môžete navštíviť aj miesta ako Ďurova mláka alebo Postávka a Baba pod Vihorlatom. Meno tochto kraja nesie aj chutný výrobok, saláma Motrogon. Krásna príroda a čistý vzduch Vám ukážu nové perspektívy a iste si zamilujete toto miesto a tento kraj.

Naposledy zmenenésobota, 06 jún 2015 16:41
Viac z tejto kategórie: Gitarové múzeum »
Pre písanie komentárov sa prihláste

Odoberať novinky

Prihlásenie

fb iconLog in with Facebook
Registrácia