Turistika

Zrúcanina kostolíka nad Zemplínskou šíravou

Zrúcanina kostolíka leží juhovýchodne od obce Vinné v horskom masíve Senderov v blízkosti Zemplínskej šíravy. Začiatok eremitskej rustikálnej stavby sa datuje okolo druhej tretiny 13. storočia. Zrúcanina leží v nadmorskej výške 231 m a tak nekladie vysoké nároky na výstup.

Z menšieho kostolíka sa zachovali nadzemné murované časti. Loď s vchodom je na západnej strane a stavba sa tiahne na východ, kde sa nachádza pravouhlá svätyňa. Tú od lode oddeľoval triumfálny oblúk. Sakristia bola postavená na severe a zasadená do skalného podložia tak, ako celá stavba. Pri výskume v roku 1977 sa zistilo, že nadzákladové murivo stavané riadkovou technikou siahalo až do výšky 190 cm. Pri výskume sa našli torzá úžitkovej keramiky z 10.-11 storočia a úlomky keramiky z 12.-15. storočia. Podľa zistení historikov vieme povedať, že názov kopca Senderov je odvodený od sv. Ondreja (Szent Endre - Senderov). Prvá správa o kostole sv. Kríža je z roku 1336, kde sa spomína ako miesto pustovníkov. Zostal po ňom aj názov kopca či svahu, Svätý kríž. Z tejto správy je zrejmé, že kostol ešte stál, no kláštora už nebolo. Zaujímavá je aj správa z roku 1418, ktorú prednedávnom publikoval M. Slivka. Píše sa v nej, že zemepán Albert žiada pápeža o znovupostavenie kaplnky, ktorú museli rehoľníci, prinútení schizmatikmi, pred 40 rokmi opustiť. Či sa mu kaplnku podarilo opraviť, nevedno. Táto druhá správa teda podporuje hypotézu o usadení mníšskej komunity na tomto mieste. Zánik kostola ale nevieme presne datovať. Je možné, že zanikol v 15. storočí, i keď ešte v 16. storočí sa tam pochovávalo, čomu nasvedčovali hroby v kostole a jeho okolí. Archeológ P. Tajkov zaniknutú architektúru radí k jednoloďovým kostolom s pravouhlou svätyňou. Kostol nemal vežu. Väčšina kostolov z tohto obdobia sú spravidla ešte vždy románske stavby, i keď ranogotické prvky sa izolovane začínajú objavovať už od začiatku 13. storočia.

Do záchrany zvyškov sakrálnej stavby sa pustili dobrovoľníci v roku 2012, približne 40 rokov po prvom archeologicko-historickom výskume. Objavená pamiatka bola v dezolátnom stave. Dobrovoľníci vyčistili interiér a exteriér kostola od náletových drevín a vegetácie. Konal sa aj revízny archeologický výskum. Vďaka finančnej pomoci Nadácie Orange sa mohlo začať so sanačnými prácami múrov kostola, osadením informačných tabúľ a zriadením prístreška. Výskum lokality aj naďalej podporuje obec Vinné a trvá dodnes.

Kostolík je obklopený rozmanitou prírodou, kde sa dobre darí drobnému vtáctvu a vzácnemu hmyzu. V okolí môžeme naraziť aj na vzácne rastliny ako Kostrava dalmatská (Festuca dalmatica), ktorá rastie na miestach s hrubšou vrstvou jemnej zeme. Na slnečných a kamenistých miestach rastie žlto kvitnúca rastlina Nátržník piesočný (Potentilla arenaria).
Vďaka svojmu strategickému umiestneniu s pekným výhľadom na Zemplínsku šíravu sa toto miesto stalo vyhľadávanym miestom turistov z celého okolia.

Foto: P Cimprich

 

Naposledy zmenenésobota, 06 jún 2015 16:35
Pre písanie komentárov sa prihláste

Odoberať novinky

Prihlásenie

fb iconLog in with Facebook
Registrácia